PR & website commissie

De PR & website commissie is verantwoordelijk voor een goede en efficiënte externe communicatievoorziening van de Lionsclub Vechtdal. Tot de taken van de Commissie PR behoren: ondersteunen van onze commissies en werkgroepen bij communicatie (vanuit één merk), bewaken huisstijl, monitoren beeldvorming en berichtgeving in media, verzorgen mediacontacten en beheren communicatiemiddelen, zoals de website www.lionsvechtdal.nl en socialmedia-accounts.