Lid

Eric Poelenije

Mijn naam is Eric Poelenije, geboren en getogen in Gouda. Na de
middelbare school in Amsterdam rechten gaan studeren aan de UvA. Tijdens
mijn studie lid geweest van Nereus en een jaar in het bestuur gezeten.
Een mooie periode.

Na de studie in 1982 beëdigd tot advocaat (en toen nog procureur) in het
arrondissement Groningen en gewerkt bij Overes Advocaten vestiging
Veendam. Lid geworden van de de Round Table. Na 6 jaar de overstap
gemaakt naar de landsadvocaat en in 1994 zijn wij verhuisd naar het
oosten en ben ik gaan werken bij wat nu heet KienhuisHoving advocaten en
notarissen. Toegetreden tot de “maatschap” en lid van de praktijkgroep
Insolventie en Herstructurering. In 2022 zal ik, na 40 jaar jaar
advocatuur, het partnerschap van KienhuisHoving neerleggen.

Ik ben inmiddels 41 jaar getrouwd met Ina en wij hebben 3 kinderen en 6
kleinkinderen.
Na het lidmaatschap van de Round Table ben ik Lion geworden en nu lid
van Lionsclub Vechtdal, een leuke gemengde club met ambities en een
mooie mix van jongere en oudere leden.  Het ledenaantal zal nog moeten
groeien maar daar heb ik alle vertrouwen in.