Nieuws

Lions brengen € 10.000 bijeen voor Suriname

De situatie in Suriname als gevolg van Covid 19 is schrijnend. Het ontbreekt aan veel medische hulpmiddelen. Een oproep aan alle Lions in Nederland om steun leverde een bedrag van € 4.270 op. Door de gouverneursraad is dit bedrag, vanuit de Stichting Lions helpen! aangevuld tot € 10.000. Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan Lions Club International Foundation, geoormerkt ‘noodhulp Covid Suriname’.