leden commissie

Hoofddoelstelling van de leden commissie is het stimuleren van ledengroei, ledenbehoud en ledenwerving samen met de overige leden van Lionsclub Vechtdal.